Mednarodna potujoča razstava se navezuje na življenjsko zgodbo Ane Frank in njen slavni dnevnik, ki ga je pisala med drugo svetovno vojno, ko se je morala skupaj s svojo družino in znanci zateči v skrivališče. Posebnost razstave je, da po njej vodijo učenci in dijaki, torej vrstniki Ane Frank v času njenega doživljanja vojne.

Vodiči

Osnovni namen projekta je preseči klasične šolske okvire podajanja znanja. Z aktivnim sodelovanjem pri pripravi in izdelovanju plakatov, s predstavitvami in vodenjem po razstavi učenci in dijaki krepijo veščine medvrstniškega sodelovanja in izmenjavanja znanja ter tako uresničujejo glavno vodilo projekta – učenci za učence.

Učenci in dijaki, ki so zainteresirani za vodenje, se nanj pripravijo s pomočjo dvodnevnega izobraževanja, ki ga pripravi in izpelje naša ekipa. Učenci z diskusijo in delavnicami pobližje spoznajo tematiko prve in druge svetovne vojne ter jo povežejo z razstavo, ki jo med izobraževanjem tudi samostojno postavijo. Tako so pri projektu ves čas aktivni, hkrati pa lahko izrazijo svoja občutja, znanja, ustvarjalnost in razstavi dodajo osebno noto s primerjavo življenja Ane Frank s svojim. Izkušnje mladega dekleta in njena zgodba so uvod k dejanskim informacijam o zgodovinskih in družbenih dogodkih medvojnega časa, zgodba pa se navezuje tudi na druge aktualne teme.

Človekove pravice

Del razstave je namenjen tudi še danes aktualnim tematikam, kot so diskriminacija, empatija, … in v tem kontekstu tudi Deklaracija o človekovih pravicah. V sklopu tega mlade spodbudimo, da razmišljajo in diskutirajo o tej problematiki.

Udeleženci se seznanijo z različnimi primeri kršenja temeljnih človekovih pravic: omejevanje gibanja, prisilnega odvzema prostosti ali življenja, svobode govora ipd. Seznanijo se tudi z vrsto diskriminacije na področju dostopnosti do informacij, gradiva ali prostora. Razstava v 2. nadstropju stavbe brez dvigala je npr. nedostopna gibalno oviranim, samo besedilo na panojih pa je slepim, slabovidnim in drugim z okvaro vida neberljivo in kot tako nedostopno. Zato smo besedilo razstave pretvorili v brajico. Na razstavi je na voljo tudi maketa skrivališča, ki jo obiskovalci lahko otipajo. Učenci se ob tem senzibilizirajo o problematiki slepote, slabovidnosti in drugih invalidov z različnimi potrebami ter se naučijo nekaterih učinkovitih načinov podajanja informacij.

Cilji

  • Informirati obiskovalce o zgodovini holokavsta skozi oči Ane Frank in njene družine.
  • Obiskovalcem pokazati, da tudi v vsaki skupnosti obstajajo kulturne, etnične, verske in politične razlike med ljudmi. V mnogih državah so še danes skupine ljudi, ki se imajo za večvredne, zato ostalim omejujejo pravico za enakopravnost. Takšna ideologija lahko vodi do diskriminacije, izključenja, preganjanja in tudi hujših zločinov.
  • Obiskovalce spodbuditi k razmišljanju o konceptih, kot so strpnost, medsebojno spoštovanje, človekove pravice in demokracija.
  • Obiskovalce pripraviti k razumevanju, da družba, kjer se razlike med ljudmi spoštuje, ne nastane sama od sebe. Zakonodaja je seveda potrebna, toda tudi ljudje se morajo zavezati k temu cilju.

Kratko življenje Ane Frank

Kratki film Kratko življenje Ane Frank (28′) ponuja pregled nad življenjem Ane Frank, vzponom nacizma in holokavstom ter predstavlja dopolnilo k vodenem ogledu razstave.

Želite gostovati razstavo? Pišite nam!

Del besedila je povzet z uradne spletne strani Hiše Ane Frank.