MemoryWalk

Namen delavnice je, da mladi postanejo aktivni državljani in kritično razmišljajo o spomenikih v njihovem lokalnem okolju ter ustvarijo kratke filme na to temo. Udeleženci se usposabljajo za vodenje raziskovalnega dela in določanje pomena, ki ga ima posamezen spomenik za njih same in družbo v kateri živijo. Med 3-dnevno delavnico razvijajo številne praktične spretnosti, kot so priprava in izvedba raziskav, filmsko ustvarjanje, anketiranje in intervjuvanje.


Na delavnici, ki je potekala septembra 2016 v Gradcu, je sodelovalo 8 dijakov Gimnazije Škofja Loka.

Skupaj z njihovimi avstrijskimi vrstniki smo prvi dan obiskali šest spomenikov, povezanih s tematiko druge svetovne vojne. Vsaka od treh mednarodnih skupin dijakov si je enega izbrala in podrobneje raziskala njegovo zgodbo. Dijaki so nato sestavili nekaj vprašanj in jih postavili mimoidočim, zbrane odgovore pa združili v nekaj minutni film.

Več fotografij     Nastali videi

2017/18

S filmsko delavnico MemoryWalk bomo nadaljevali tudi v šol. letu 2017/18. Koncept in ideja delavnice ostaja enaka.

Letošnjo delavnico pripravljamo v sodelovanju z Anne Frank House iz Amsterdama in z WanseeFORUM iz Berlina. Na treh tedenskih delavnicah (oktobra 2017 v Berlinu, maja 2018 v Amsterdamu in julija 2018 v Ljubljani) bodo tako sodelovali mladi iz Nemčije, Nizozemske in Slovenije.

 

Projekt se izvaja v okviru programa EUROPEANS FOR PEACE s podporo fundacije “Remembrance, Responsibility and Future” (EVZ). Mnenja, ki so jih izrazili avtorji, niso nujno tista iz Fundacije EVZ. Za vsebino so odgovorni le avtorji.

Projekt podpira tudi Oddelek za šolstvo, mladino in družine v Berlinu.