Inovativna in poučna video delavnica, ki mlade spodbuja h kritičnemu razmišljanju o spomenikih v njihovem okolju. Mlade udeležence usposobimo za raziskovanje o spomenikih in njihovem pomenu za skupnost v današnji družbi.

Namen

Namen projekta je, da mladi postanejo aktivni državljani in kritično razmišljajo o spomenikih v njihovem lokalnem okolju ter ustvarijo kratke filme na to temo. Udeleženci razvijajo tako raziskovalne kot tudi praktične spretnosti, npr. ustvarjanje videov in intervjuvanje lokalnih prebivalcev o družbenih vprašanjih. Namen videov, ki jih udeleženci ustvarijo s pomočjo strokovnjakov, je sprožiti razpravo o dogodkih in ljudeh v zgodovini.

Proces

Delavnica se začne z debato in razmišljanjem o razlogih za postavljanje spomenikov, njihovo vlogo v družbi ter morebitnih polemikah, ki lahko nastanejo ob postavitvi spomenika, poleg tega pa udeleženci razmišljajo o tem, kako se pomen spomenika lahko spreminja skozi čas.

Udeleženci se nato odpravijo na sprehod (MemoryWalk) po mestu, kjer se izvaja delavnica, in se naučijo “prebrati” spomenike okrog sebe. Po ogledu spomenikov si vsaka skupina izbere svojega, ki ga naslednji dan natančneje raziščejo, nato pa pripravijo vprašanja za mimoidoče in zastavijo scenarij za svoj video. Sledi snemanje na terenu, ki vključuje intervjuje mimoidočih ter snemanje predstavitvenih posnetkov samega spomenika.

Ko zberejo vse svoje posnetke, se naučijo video montaže in ustvarijo 3-5 minutni film z intervjuji. Zadnji dan se nastali filmi predvajajo (lahko tudi na javni projekciji), čemur sledi zaključna slovesnost.

Izobraževanje

Izobraževalna video delavnica spodbuja kritično refleksijo in raziskovanje spomenikov, povezanih z zgodovinsko in kulturno dediščino. Mlade se vključi v tematiko obeleževanja, da razmišljajo o spomenikih in njihovih skritih in zanikanih zgodbah. Udeleženci imajo priložnost, da jih strokovnjaki in pričevalci seznanijo z obdobjem II. svetovne vojne in njenim vplivom na današnjo družbo, s čimer poglabljajo svoje razumevanje funkcije spomenikov.

Z aktivnim raziskovanjem sporočilnosti spomenikov se bodo bolje zavedali zapletenosti spornih točk v zgodovini, kar spodbuja aktivno državljanstvo in zavedanje o vlogi in odgovornosti mladih pri spominjanju preteklosti. Poleg tega se jih spodbuja k uporabi tega vpogleda v svojo skupnost in razmislek, kako se lahko vključijo v reprezentacijo preteklosti danes. Udeleženci si izmenjajo zamisli in mnenja v medkulturnem kontekstu, usposobljeni so za raziskovanje, anketiranje ljudi in pridobivanje uporabnih filmskih veščin z uporabo digitalnih orodij za razmislek in debato.

Na prvi delavnici, ki je potekala septembra 2016 v Gradcu, je sodelovalo 8 dijakov Gimnazije Škofja Loka in 8 njihovih avstrijskih vrstnikov.

Prvi dan smo obiskali šest spomenikov, povezanih s tematiko druge svetovne vojne. Vsaka od treh mednarodnih skupin dijakov si je enega izbrala in podrobneje raziskala njegovo zgodbo. Dijaki so nato sestavili nekaj vprašanj in jih postavili mimoidočim, zbrane odgovore pa združili v nekaj minutni film.

S filmsko delavnico MemoryWalk smo nadaljevali tudi v šol. letu 2017/18.

Delavnico smo tokrat pripravili v sodelovanju z Anne Frank House iz Amsterdama in z WanseeFORUM iz Berlina. Na treh tedenskih delavnicah (oktobra 2017 v Berlinu, maja 2018 v Amsterdamu in julija 2018 v Ljubljani) so sodelovali mladi iz Nemčije, Nizozemske in Slovenije.

Wannseeforum-1024x816-400x300

Projekt se je izvajal v okviru programa EUROPEANS FOR PEACE s podporo fundacije “Remembrance, Responsibility and Future” (EVZ). Mnenja, ki so jih izrazili avtorji, niso nujno tista iz Fundacije EVZ. Za vsebino so odgovorni le avtorji. Projekt je podprl tudi Oddelek za šolstvo, mladino in družine v Berlinu.

Druck

Del besedila je povzet z uradne spletne strani Hiše Ane Frank.