Za učitelje

Vas zanimajo učni načrti, delavnice in še mnogo več, ki vam lahko pomagajo pri izvedbi pouka in vključujejo različne teme iz časa Jugoslavije med leti 1945-1991(1995). Predstavljamo vam projekt HIP – Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today

http://historijaistorijapovijest.org/